• SCIE veya SSCI kapsamındaki dergiler için Web of Science Quartile kategorisi dikkate alınmıştır.
 • Temel alanlar özelinde farklılaşan ve karmaşıklığa sebep olan alan indeksleri tanımı kaldırılmıştır.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • İlgili kategoride kalitenin artırılması amacıyla asgari sınır getirilmiştir.
 • Ulusal makale için TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerin puanı artırılmıştır.
 • Her bir temel alan için asgari tek yazarlı yayın şartı getirilmiş, var olanlarda ise sayı artırılmıştır.
 • Kitap ve kitap bölümü için WoS Book Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındaki kitap ve kitap bölümleri diğer şeklinde kategorize edilmiştir.
 • Diğer uluslararası/ulusal kitap bölümlerindeki editörlüğe ilişkin sınırlama getirilmiştir.
 • Alan indeksleri karmaşası giderilmiştir.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • Atıf kategorisi kaliteyi artırmak amacıyla Web of Science kapsamında yenilenmiş (a ve b maddeleri), TR Dizin kapsamındaki dergide yapılan atıflara daha fazla önem verilmiş. Bunlar dışındakiler diğer denilerek yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlarda tamamlanmış tez danışmanlıkları puanlanmaktadır.
 • Tüm projelere tamamlanmış olma şartı getirilmiştir. Proje kategorisinde görev tanımları dikkate alınmıştır.
 • Projeler ve her bir proje görevi için alınacak puanlar çeşitlendirilmiştir.
 • Tüm temel alanlar özelinde bildiriler için Web of Science Conference Proceedings Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındakiler diğer olarak kategorize edilmiştir.
 • Eğitim/Öğretim faaliyeti başlıklı madde yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlara “Patent/Faydalı Model” maddesi, “Ödül” maddesi ve “Diğer” (WoS h-indeksi, yurt dışı araştırma/öğretim faaliyeti) maddesi ilk defa eklenmiştir.
 • Patent maddesi Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanında uluslararası patent ve ulusal patent olmak üzere iki bent şeklinde bulunmaktadır.
 • Ancak yeni yapılan eklemelerle bentler artırılmış ve patent/faydalı model tanımlamaları yenilenmiştir.
 • Patent tanımları da aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.

Uluslararası Patent : Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), Eurasian Patent Organization (EAPO), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), African Intellectual Property Organization (OAPI) veya doğrudan ülkesel (ulusal) koruma istenen bölgenin/ülkenin resmi ofisine yapılan; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi Ulusal Patent/Faydalı Model: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi

Not: Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su ürünleri temel alanında kitap ve kitapta bölüm maddeleri yerine “Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti CPCI’da basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (5 puan)” ve “Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur.) (2 puan)” maddeleri bulunmaktadır.

https://www.uak.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/8/docentlik-basvuru-sartlarinin-degisikligine-iliskin-duyuru.aspx

2024 Mart döneminde doçentlik başvurusu yapacak adaylar değişen başvuru şartlarına tabi olacaklardır.