Değerli Hocalarımız; Bu kılavuzu gereken tüm bilgileri hap şekline getirerek sizin için hazırladık.

 1. DOÇENTLİK BAŞVURU DÖNEMİ: Üniversitelerarası Kurul (UAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.
 2. DOÇENTLİK BAŞVURU SİSTEMİ: 2021 Mayıs Dönemi Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda Doçentlik Bilgi Sistemi (https://dbs.yok.gov.tr internet adresi) üzerinden yapılacak olup, başvuruyu sonlandırmadan önce tüm bilgiler eksiksiz girilmiş olmalıdır.
 3. DOÇENTLİK BAŞVURU KRİTERLERİ: Doçentlik sınavı başvuru kriterleri Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak, adayın en az 100 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. 
 4. FARKLI ALANDAN İKİNCİ KERE DOÇENTLİK: Daha önce farklı bir bilim alanından doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dâhil) adayların, doçent oldukları başvuru dönemine ait eserler/yayınlar, bu dönem için düzenlenecek beyannameye dâhil edilmeyecektir.
 5. YENİDEN DOÇENTLİK BAŞVURU: Başvuru sonuçlarına göre yeniden doçentliğe başvuru yapmak isteyen adaylar; Eser incelemede başarısız oldular ise Müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönem, Etik İhlal kararı gereğince başvuruları iptal edildi ise; Müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönem; Doçentlik Asgari Başvuru Şartlarını sağlamadıkları için başvuruları iptal edildi ise; Asgari başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla sonraki dönemlerde doçentlik bilgi sistemi üzerinden doçentlik başvurusu yapabilirler.
 6. DOÇENTLİK BAŞVURSUNDA FİZİKİ DOSYA GÖNDERİMİ: Normal şartlarda;eğer talep edilen tüm dosyaları elektronik ortamdan iletebiliyor iseniz Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca fiziki Başvuru Dosyası gönderilmeyecektir. Ancak elektronik ortamda bulunmayan Öğrenim bilgisi veya Yabancı Dil bilgisi gibi bazı konularda geçmiş yıllara yönelik sorun oluşabilmektedir. Bu durumlarda; ilgili fiziki belgelerin aslının veya onaylı suretinin başvuru süresi içinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca posta/kargo yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına teslim edilen ilgili fiziki belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu iptal edilir.

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi gereken bilgi/belge varsa, aday Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden “Başvuruyu Sonlandır” işlemini gerçekleştirdiği sırada Başvuru Ekranında, aynı zamanda Başvuru Dilekçesinde ilgili belgeler listelenerek belirtilecektir. Belge göndermesi gereken adayların sistem üzerindeki durum bilgisi “Başvuru sonlandı, İlgili başvuru belgesinin ÜAK’a ulaşması bekleniyor” olacaktır. Herhangi bir belge göndermesi gerekmeyen adayların sistem üzerindeki durum bilgisi de “Başvuru sonlandı, İlgili doçentlik biriminde incelemede” şeklinde olacaktır.

7. DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİNDE YÜKLENMESİ GEREKEN ZORUNLU DOSYALAR VE ÖZELLİKLERİ:

Faaliyet Türü

Dosyanın İçeriği

Açıklama

MAKALE

Tam metin (Full text)- 1 pdf

Editor Listesi, Endeks Çiktisı (1 pdf)

 

Endekste taranmayan yayınlar için Editör Listesi, Endeks çıktısı, Kapak istenmemektedir

KİTAP

Tam metin (Full text)

 

BİLDİRİ

Tam metni Full text) veya Özeti -1 pdf Katılım Belgesi (Bildiri yazarlarından herhangi birine ait olan) – 1 pdf

15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan Katılım Belgeleri zorunlu değildir.

SANATSAL FAALİYETLER

Güzel Sanatlar Belgeleri (Davetiye, Afiş vb.)

 

PROJE GÖREVLERİ

Proje Belgeleri

Projede görev aldığınıza ve/ya projenin devam ettiğine ya da tamamlandığına dair kanıtlayıcı belge

ODÜL/PATENT/TASARIM

Patent /Tasarım/Ödül Belgeleri

 

 

DERSLER

Ders Belgesi

Dersin tarafınzdan veridiğine dair Üniversiteden onaylı yazı

TEZ

Tez

Tez özeti

 

ATIF

Atıf Belgeleri

Atıf Şablonuna uygun olarak hazırlanan format ile

AKADEMİK GÖREV

 

YÖKSİS’te 2 yıllık kadro kaydı bulunmayan adaylar için (2 yılı tamamlayacak şekilde dosya istenmektedir.)

OĞRENİM BİLGİSİ

Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

Yabancı Dil Belgesi

 

ÖSYM ve YÖK’ün yaptıgı yabancı dil sinavlanndan alınan yabancı dil puanı için belge yüklenmesi istenmemektedir. ÖSYM ve YÖK’ün dışında yapılan sinavlar için belge yüklenmesi istenmektedir. Fakat 2002 ve öncesi tarihlerde yapılan ÖSYM sınavlarına ait kayıtlara ulasılamadığı için bu tarihlere ait yabancı dil puanın manuel olarak sisteme girilmesi ve DBS’de yapılan başvuru sırasında ilgili belgenin yüklenmesi gerekmektedir.

 1. DOÇENTLİK BEYANNAMESİ: Doçentlik Başvurunuzu sonlandırmadan önce beyannamenizi doldurabilir ve puan hesabı yaptırabilirsiniz.

 1. DOÇENTLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ: Tüm bilgilerinizi Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) ’ye girdikten ve “Başvuruyu Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

 1. DOÇENTLİK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKME: Doçentlik başvurunuzu geri çekmek istiyorsanız ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde DBS üzerinden elektronik ortamda yapılabilsiniz.

 1. “DOÇENTLIK UNVANI”: Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

 1. DOÇENTLİKTE KULLANILAMAYACAK YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİLER: Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir. 

 1. DOÇENTLİK JÜRİSİ: Jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. bu süre içerisinde görsel ve işitsel kayıtlar hariç fiziki dosya gönderimi yapılmayacaktır.

Doçentlik Başvurusu, SİZ Değerli Hocalarımızın yoğun iş temposu içinde stres oluşturan ve zaman gerektiren bir süreç olabilir. Elbette ki sizler, başvuru süreçleri oldukça ayrıntılı açıklanmış DBS Sistemi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bizler ise, size zamandan kazanç sağlayarak ve Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) yüklemelerinizi titizlikle ve doğrulukla yaparak hizmet verebiliriz. Bu hizmet için özelikle tüm bilgilerinize yönelik DBS sisteminin istediği formatlarda belgelerinizi hazırlıyoruz. Sonraki aşamada ise sizinle uygun bir zaman planlaması yaparak Uzaktan erişim programları ile size bağlanıyor ve hiçbir kişisel bilgilerinizi (e-devler şifreniz dâhil talep edilmeden)sizler bize vermeden DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi) üzerinden belgelerinizi sisteme yüklüyoruz. DBS Sisteminin en güzel tarafı, başvuru dönemi gelmeden sisteme istediğiniz zaman girebilmeniz ve belgeleri yükleyebilmenizdir. Bu nedenle bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Size yukarıda sunduğumuz hap bilgiler ÜAK Doçentlik Sisteminde alınmış olup, daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.