Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşan ve disiplinler arası bir yaklaşım olan FETEMM (STEM) uygulamalarının öğretilmesi temeline dayanmaktadır. Günümüzde disiplinler arası bağlantıyı kullanarak düşünebilen, üreten, sorgulayan ve yaratıcı bireylerin yetişmesi gereksinimi yer almakta ve FETEMM (STEM) eğitimi almış, 21. yy becerilerine sahip; disiplinlerarası düşünebilen ilköğretim, orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin yetiştirilmesi ile bu gereksinimin karşılanması öngörülmektedir.

Bu eğitim kapsamında öğrenciler gerçekleştirdikleri STEM etkinlikleri ile;

 • FETEMM (STEM)  Eğitim programı ile tanışacaklar,
 • FETEMM (STEM) ‘ in mühendislik uygulamalarını öğrenecekler,
 • FETEMM (STEM) ‘ in teknoloji uygulamalarını öğrenecekler,
 • FETEMM (STEM) ‘ in robotik uygulamalarını öğrenecekler,
 • FETEMM (STEM) ‘ in matematik uygulamalarını öğrenecekler,
 • FETEMM (STEM) ‘ in fen bilimleri uygulamalarını öğrenecekler,
 • Disiplinlerarası ve yaratıcı bakış açısı ile yeni buluşlar yapabilecekler,
 • Yeni ürünler ortaya koyacaklar,
 • Kendine güven, özdisiplin ve öz denetleme özelliklerini geliştirecekler,
 • 21.yy becerilerine sahip olmacaklar,
 • Tasarım tabanlı düşünmeye başlayacaklar,
 • Daha iyi ve kalıcı öğrenmeleri kolaylaşacaktır.

ŞARTLAR: Belirtilen bu eğitimi kendi öğrencileri için aldırmak isteyen kurum ve kuruluşlar, direk iletişime geçebilirler. Bu eğitimin; eğitim kadrosu, alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.