Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşan ve disiplinler arası bir yaklaşım olan FETEMM (STEM) yaklaşımının ve uygulamalarının öğretilmesi temeline dayanmaktadır. Günümüzde disiplinler arası bağlantıyı kullanarak düşünebilen, üreten, sorgulayan ve yaratıcı bireylerin yetişmesi gereksinimi yer almakta ve FETEMM (STEM) eğitimi almış öğretmen ve öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ile bu eksikliği gidermesi öngörülmektedir.

Bu eğitim kapsamında katılımcılar;

  • FETEMM (STEM) ‘ in kuramsal temellerini bilecekler,
  • FETEMM (STEM) ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi kavrayacaklar,
  • FETEMM (STEM) ‘ in mühendislik uygulamalarını öğrenecekler,
  • FETEMM (STEM) ‘ in teknoloji uygulamalarını öğrenecekler,
  • FETEMM (STEM) ‘ in robotik uygulamalarını öğrenecekler,
  • FETEMM (STEM) ‘ in matematik uygulamalarını öğrenecekler,
  • FETEMM (STEM) ‘ in fen bilimleri uygulamalarını öğrenecekler,
  • FETEMM (STEM)’ e yönelik ders etkinlikleri yorumlar,
  • FETEMM (STEM)’ e yönelik ders planı hazırlar,
  • FETEMM (STEM)’ e yönelik ders etkinlikleri tasarlar. 

ŞARTLAR: Belirtilen bu eğitimi kendi öğretmenleri için aldırmak isteyen kurum ve kuruluşlar direk iletişime geçebilirler. Bu eğitimin; eğitim kadrosu, alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.