Bu eğitimin amacı; akademisyen, yönetici ve öğretmenlerimizin proje hazırlama konusunda bilgilerini artırarak kurumlarında proje yazma konusunda farkındalık oluşturmak,  projeleri üretme ve yürütme kapasitesini artırmak, kendi kurumlarına ve yörelerine bu çalışmaları yansıtmaları, uygulamaları, ülke ekonomisine katkı sağlamaları konusunda bilgi ve yeterliklerini geliştirmektir.

Bu eğitim ile katılımcılara ulusal ve uluslararası proje hazırlama, proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

  • Dersler tüm katılımcıların aktif katılımıyla gerçekleşecektir.
  • Projeler ve Proje Türleri, Proje hazırlama süreçleri (Projenin unsurları, Proje konusu, Proje yazma, Mantıksal çerçeve, Faaliyet planı ve bütçe analizi, ..) kavrayacaklar,
  • Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, YTB, TİKA, MFİB, ABGS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı, Horizon Europe, Erasmus,..) hakkında ayrıntılı bilgi edinecekler,
  • Kursun sonunda her katılımcı bir taslak proje teklifi hazırlayacaktır.

ŞARTLAR: Belirtilen bu eğitimi kendi akademisyen, yönetici ve öğretmenleri için aldırmak isteyen kurum ve kuruluşlar direk iletişime geçebilirler. Bu eğitimin; eğitim kadrosu, alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.