Akademik kadrolara başvuru sırasında adayların, Özgeçmiş ve Eserler listelerinde belirttikleri tüm bilgilerini beyan etmeleri ve bu bilgilerin başvurmayı planladıkları Üniversitelerin atama ve yükseltme yönergeleri gereğince puanlanması, ayrıca bu yönergelere uygun formatta düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreci elbette ki akademisyenler uygun zaman zarfında yönetebilmektedir. Fakat özellikle rutin iş süreçleri arasında ilan edilen kadrolarına başvuru süreçlerinde panik olup, zaman yaratmakta sorun yaşayabilmektedirler. Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Hocalarımıza destek olmak için bu süreçte, biz devreye giriyoruz. Biz Neler Yapıyoruz?

  • Özgeçmiş ve Eserler Listeniz, İngilizce bilen ve uzman ekip tarafından incelenir.
  • Başvurulmak istenen Üniversitenin ilan kriterleri gereğince Özgeçmiş ve Eserler Listeniz değerlendirilir.
  • Başvurulmak istenen Üniversitenin Atama ve Yükseltme Kriterleri puanlama listesi gereğince puanlamanız gerçekleştirilir.
  • Adayın gerçekleştirdiği tüm bilimsel çalışmalar, adayın kendisinden temin edilerek (eksikler hakkında online iletişime geçilerek) ilgili üniversitenin istediği kriterlere göre atama dosyası elektronik/basılı/elektronik+basılı ortamlarda hazırlanır.
  • Atama dosyasının hazırlanması sürecinde özellikle, makalelerin yayınlandığı dergi hakkında predatory (şaibeli dergi) araştırması yapılır ve derginin gerçek bilimsel bir dergi olması durumunda dergi kapağı, yayın kurulu listesi ve o yayına yönelik hem WOS (Web of Science) hem de WOS dışında bulunan atıfların bulunması ve belgelendirmesi gerçekleştirilir.
  • Hazırlanan atama dosyaların kontrolü ve hazırlanma aşaması sırasında Aday ile iletişime geçilerek onayına sunulmakta ve onay alınması akabinde hazırlanan başvuru dosyaları flash bellek/CD ya da basılı olarak kargo ile teslim edilmektedir.  Aday hakkında tüm veriler, dosyaların adaya teslimi sonrasında silinmektedir.

Alanlarında uzman olan akademisyenlerimiz bu süreçlerde her zaman yanınızda olacak ve kontrol süreçlerinde yardımcı olacaklardır. ETİK ve Kişisel Bilgilerin Korunmasına Yönelik tüm yasa ve kurallar göz önüne alınarak gerçekleştirilen bu hizmetlerimiz hakkında danışmak için iletişime geçiniz.

Örnek dosya