“Akademik teşvik” puanı her yıl YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından belirlenen kriterler gereğince taban puan üzerinde olan Akademik personele, hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilmesidir. Bu süreçte; akademisyenlerin her yıl gerçekleştirdikleri tüm bilimsel çalışmalarını çalıştıkları kurumlara beyan etmeleri ve beyan edilen tüm çalışmaların belgelendirilerek puanlanması gerekmektedir.

Akademisyenlerin, akademik teşvik dosyası başvurusu sırasında ilgili yıl Özgeçmiş ve Eserler listelerinde belirttikleri tüm bilgilerini beyan etmeleri ve bu bilgilerin uygun formatta düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreci elbette ki akademisyenler uygun zaman zarfında yönetebilmektedir. Fakat özellikle rutin iş süreçleri arasında başvuru süreçlerinde panik olup, zaman oluşturmakta sorun yaşayabilmektedirler. Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Hocalarımıza destek olmak için bu süreçte, biz devreye giriyoruz. Biz Neler Yapıyoruz?