Şirket faaliyet alanı; ETİK ve Kişisel Bilgilerin Korunmasına Yönelik tüm yasa ve kurallar göz önüne alınarak akademisyen atama ve akademik teşvik dosyalarının hazırlanması, doçentlik başvuru sistemi hakkında yönlendirme ve çeşitli alanlarda akademik eğitim verme ile sınırlıdır.

Akademik Destek ve Danışmanlık

  • DDOÇENTLİK BAŞVURU DANIŞMA HİZMETİ
  • DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE GİRİŞ HİZMETİ
  • DOÇENTLİK BAŞVURU KRİTERİ PUANLAMA HİZMETİ
  • ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HAZIRLAMA HİZMETİ
  • AKADEMIK BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA HİZMETİ (Prof., Doç., Dr. Öğrt. Üyesi, Öğrt. Elemanı)